پر کردن و ترمیم دندان خراب کودکان

به مدت دو ساعت پس از درمان ترمیم دندان از خوردن مواد خوراکی جویدنی بایستی خودداری نمود زیرا این مواد ترمیمی هنوز سختی کامل خود را پیدا نکرده اند و همین طور به دلیل آنکه استفاده از بی حسی موضعی سبب می گردد تا کنترلی بر روی عضلات وجود نداشته باشد، جویدن می تواند باعث گاز گرفتگی لب و گونه شود. گلاس آینومر ها تقریبا رنگ روشنی دارند اما تا حدودی ضعیف هستند و به طور معمول از این نوع مواد ترمیمی برای دندان های کودکان مورد استفاده قرار می گیرند که زیاد تحت فشارهای جویدن قرار نگیرند. فیشورسیلانت هابا پرکردن سطح جونده و شیارهای دندان هایمذکور(که منبع تجمع مواد غذایی و فعالیت میکروبیهستند)، از ادامه و گسترش پوسیدگی جلوگیری میکنند .با توجهبه ماندگاری 3-4 ساله فیشورسیلانت ها ، بهترینزمان استفادهاز فیشورسیلانت قبلاز پوسیدهشدن دندان استکهدر کودکان و نوجوانان نیز میتواناز این مواد همرنگ دندان استفادهنمود .

همچنین انجام مراقبت های دهان و دندان دز این قضیه بسیار تاثیرگذار است. همچنین از بیمار خواسته می شود تا سوابق پزشکی خود و در صورت ابتلا به هر نوع بیماری دندانپزشک خود را آگاه و مطلع سازید تا در صورت آنکه نیاز به ماده بی حسی است، بی حسی مناسبی انتخاب و تزریق گردد.

تا سالهای اخیر برای درمان پوسیدگی دندان از آمالگام بعنوان ماده مستحکم اما تیره رنگ استفاده میشد. یکی از نمونه های مواد ترمیمی غیر مستقیم باندینگ ها می باشند، باندینگ ها مانند لمینت ها یا پوشش های به صورت پوسته نازک تهیه می شوند که این نوع روکش ها برای اصلاح تغییر رنگ یا شکل دندان ها مناسب خواهند بود. ماده ای بنام باندینگ به دندان زده می شود که در حقیقت این نوع ماده سبب اتصال کامپوزیت به مینای دندان می گردد. گاها پیش می آید که فرد نسبت به مواد ترمیمی حساسیت نشان دهد که معمولا این عامل برطرف می شود که اگر این مورد طی چند روز باقی بماند بایستی به دندانپزشک مراجعه نمایید.

چرا کهدر برخیاز بیماران حساسیت نسبت به ماده آمالگام و احساس طعم فلزها مشاهده میشود. اما دلایل دیگری وجود دارد که می توانند پس از پر کردن دندان باعث ایجاد درد شوند، داشتن احساس درد و حساسیت نسبت به سرما یک امر طبیعی است زیرا به هرحال طی پروسه درمان دندانپزشک از وسایل و ابزارهای دندانپزشکی و چرخشی استفاده می نمایند، لذا هر گونه ناراحتی و درد پس از یک تا دو روز از بین می رود. مواد کامپوزیتی همانند مواد فلزی با دوام نیستند و پس از ۵ سال نیاز به تعویض دارند, همچنین آنها نسبت به آمالگام گرانتر هستند, ترمیم دندان پوسیده با کامپوزیت اگرچه قیمتی همانند طلا ندارند.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ترمیم دندان قدامی لطفا از صفحه ما بخواهید.