پیستون موتور چیست ؟

و در نهایت پیستون باعث خارج راندن گازهای ناشی از احتراق از محفظه سیلندر میگردد. حلقه های فشاری به وسیله نیروهای حاصله از انبساط خویش و همچنین بوسیله فشار احتراق که در زمانه محترق شدن سوخت در پشت آن ها به وجود می آید منبسط شده و به دیواره داخلی سیلندر می چسبند. نیمه بالایی همین یاتاقان اصلی ساقه شاتون به شکل یکپارچه فورج میشود؛ و نصفه پایینی آن که کپه یاتاقان خوانده میشود بهوسیله دو عدد پیچ یا این که مهره به نیمه بالایی متصل میگردد. حساس اعتنا به همین که 4 شیار در پیستون ساخت شده ، همین پیستون هم وابسته به یک سیلندر 4 پیستون سازی تبریز استخدام سوپاپ می باشد. مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک نمودن کاهش از میزان حتمی به وسیله روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همینطور تهیه و تنظیم نبود فشار وارده به پیستون که می تواند از تهیه و تنظیم نبودن میزان تزریق و یا زمانبندی احتراق نشات بگیرد سبب به شکاف خوردگی پیستون میشود. یکی از از گونه های حلقه های شیاردار، سوراخ دار یا این که چاک دار میباشند و غالبا در زیر ترین شیار در بالای انگشتی پیستون یا در یک شیار نزدیک به انتهای بدنه پیستون قرار می گیرند. همین دوربینها انواع گوناگونی دارا هستند که هرمورد از آن‌ها کاربرد خاص خود را دارند و شما میبایست اهمیت اعتنا به نیاز خود، مناسبترین آیتم را انتخاب کنید. تفنگ PCP در مقایسه کلیدی سایر اشکال تفنگهای بادی از سرعت و توجه بیشتری برخوردار است. انحنای رینگ حساس پیشانی گرد قلیل است و به طور معمول به دیده چشم نمی شود. قدرت بسیار متعددی تولید خواهد شد و همین اقتدار تقریبا 4 برابر اقتدار تولیدی به وسیله پیستون لاغر اصلی شاتون کوتاه هست . لقی تقریبی میان سیلندر و پیستون می بایست در میان 0/03 تا 0/1 میلی متر دارای اعتنا به گونه و محصول پیستون باشد. به همین منظور قطر آن را حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷ میلی متر ریز خیس از قطر دامنه ی پیستون طراحی می کنند. شیار رینگ: در نصیب بالای دامنه طراحی می شوند و محل قرار گرفتن رینگها را آماده میکنند. اهمیت اعتنا به این که 4 شیار در پیستون ایجاد شده ، این پیستون وابسته به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. همانطور که می دانید ، پیستون ماشین درون رخنه های ایجاد شده در درون بلوک سیلندر ( بوش سیلندر ) ، بالا و زیر می رود و همین حرکت طولی پیستون باطن سیلندر ، بوسیله شاتون به حرکت چرخشی تبدیل شده و به میل لنگ دیتا می شود. سر کوچک شاتون تشکیل یک یاتاقان را می دهد که گژنپین یا این که انگشتی از داخل آن میگذرد در داخل همین یاتاقان معمولا یک (بوش به آستریهای قابل بده بستان گفته می شود که در سطوح داخلی در معرض سایش نصب میشوند) از جنس مس یا برنج قرار ارائه می کنند که در تماس با گژنپین میباشد. در شکل تحت یک سیستم چهار سیلندر نشان دیتا شده که در هر سیلندر آن چهار سوپاپ به کارگیری شده است. در همین طرز برای در دست گرفتن انبساط حرارتی پیستون از طرز تقویت کردن یا دو فلزی نمودن منتخب از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، به کارگیری میگردد. معمولاً سر کوچک شاتون به رخ یکپارچه می باشد و سر بزرگ آن به رخ دو تکه ساخته می‌گردد که دارای امداد پیچ و مهره به هم متصل میشوند، اما در بعضا از موتورها هر دو سر شاتون یکپارچه می باشد و در همین جور موتورها به جهت کارگزاشتن و جداسازی شاتون میل لنگ را به شکل قطعات مجزا طراحی کردهاند که بهم متصل میشوند. در نتیجه پوشش کاری پیشانی رینگ پیستون اصلی کروم یا کروم سخت، سایش جدار سیلندر به مقدار متعددی کاهش می یابد. قسمتهای کلیدی پیستون عبارتند از سر یا این که تاج ، شیارهای رینگ ، سطح ها پیستون ، بدنه یا دامن و رخنه انگشتی. واژه و کلمه حلقه برگرفته از یک واژه انگلیسی پیستون که به همان صورت اساسی در گویش پارسی رایج شده و معنای آن رینگ است. سپس دوست خود را میبینید و قصد دارید کلیدی هیجان به او بگویید که خودرویی از کنار شما و دارای سرعت بالایی عبور کرده. همین رینگ صرفا به ترازو ای روغن را روی جداره سیلندر باقی می گذارد که لایه فیلم روغن برای روغن کاری پیستون و رینگ تشکیل شود.قطر رینگ پیستون اندکی از قطر سیلندر بیشتر میباشد و به علت داشتن خواص فنری قابل تطابق با استوانه سیلندر هستند. در صورت زیر سرسیلندر خودرویی را تماشا می نمایید که در هر سیلندر آن 4 سوپاپ استعمال شده است. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها عمده در آیتم کارخانه پیستون تبریز لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.