پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

هنگامی رینگ های پیستون را توده می کنیم تنش نخستین در آن ها به وجود می آید و منجر می شود به جداره سیلندر فشار بیاورند. در کنار رله آغاز قطعه دیگری اهمیت نام شبیه یعنی رله اُوِر وجود داراست که در بسیاری از لوازم برقی و لوازمخانگی وجود دارد. نکته اهمیت این است که همین روزها که الکتریسیته بسیاری از مناطق جدا میشود، این قطعه بایستی به صحت فعالیت کند تا مانع زخم رسیدن به سردخانه در اثر انقطاع و وصلیهای مکرر الکتریسیته شود. نکته مهمی که حتماً باید به آن دقت کنید و در عیبیابی یخچال فریزر هم یک نکته اهمیت به حساب میآید این هست که به هیچ عنوان نباید رطوبت وارد دستگاه کمپرسور یا این که به عبارتی قلب سردخانه شود. قطعه دیگری که در کلیه یخچالهای موجود در بازار وجود دارااست و روزگار عیبیابی حتماً می بایست به آن اعتنا خاصی داشته باشید، قطعه رله استارت است. نکتهای که در روزگار عیبیابی یخچال فریزر حتماً می بایست مد حیث داشته باشید همین میباشد که ظواهر هیتر المنت شبیه به ظاهر اپراتور می باشد به این ترتیب وقتی که در هم اکنون پیدا نمودن نقص‌ فریزر می باشید توجه داشته باشید که همین دو قطعه را اهمیت نیز اشتباه نگیرید. نکتهای که در زمان عیبیابی فریزر به آن بایستی دقت کنید این می باشد که گاز مبرد از سمت کمپرسور اهمیت فشار بسیار زیاد به سمت اپراتور دستگاه سوق‌دهی میشود. سپس از اینکه گاز تغییر تحول رخ داد و از طرفی فشار آن نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافت، وارد اپراتور دستگاه می‌شود و در آنجا خنک می گردد و بعد از آن به باطن کابین یا این که گوشه و کنار داخلی یخچال وارد میشود. باطن این حلقه پیستونها یک فنر پیچشی تعبیه شده است. جهت ارتقا توان تولیدی موتور، تعداد سیلندرها هم افزایش و بر اساس آرایش و پیرایش و تعداد سیلندرها، تعداد پیستونها انتخاب میگردد. پیستونها باطن سیلندرها قرار دارند و بهصورت رفت و برگشتی حرکت میکنند. به این ترتیب یکی از کارهایی که انجام می دهد این است که رطوبت گاز را قبل از این که به داخل کمپرسور وارد شود برطرف کند. همچنین از روزهایی گفت که جلال طالبی او را به جهت مجموعه ملی می خواست ولی نیمکت نشینی در پرسپولیس پس از صحبت های جلال طالبی در 90، مانع از حضور او در تیم ملی شد. ارتفاع و همچنین قطر لوله مویین زیاد قلیل است و ممکن است در نگاه نحوه جا زدن پیستون ef7 اول مشخص نباشد. در اکثر قریب به اتفاق یخچالهای موجود در بازار این قطعه قبل از لوله مویین قرار دارد. گازهای ذیل فشار از فاصله دربین جداره سیلندر و پیستون عبور کرده و به شیار رینگ پیستون می­رسند. وقتی که موتور دستگاه بیش از حد داغ می شود و یا اینکه از موتور سردخانه جریان الکتریسیته متعددی عبور میکند، این قطعه مانع عبور جریان برق و یا انقطاع شدن جریان میشود. علت رایج دیگری که به جهت همین کار وجود دارد انبساط بیش از ترازو پیستون در محل خروج دود میباشد البته این حالتی اکثر در سیلندرهایی رخداد می افتد که بر بر روی دهانه خروجی آنان پل زده شده میباشد . فیلتر خشک کن یا این که به کلمه دیگر فیلتر درایر یک عدد از قطعاتی است که در سردخانه قرار دارد. نحوه کارایی قطعه فیلتر درایر در هنگام عیبیابی فریزر بسیار مهم است. احتمال دارد وقتی که در اکنون عیبیابی یخچال خود هستید با اسم شیر انبساط هم عکس العمل کنید. ولی در بعضا دیگر از یخچالهای هم قطعه فیلتر درایر سر رویه شیر انبساط قرار دارد. در عاقبت در بالای پیستون فضای بیشتری به جهت انبساط وجود دارد.بعضی پیستون ها از محور گژن پین تا پایین دامنه،شیب دارند.در همین نوع پیستون،قطر در منطقه تحت دامنه از کلیه جا بخش اعظم است. زمانی که دمای سردخانه در حال ذیل وارد شدن می باشد این قطعه هشدار کمتر دما را از ترموستات دریافت می‌کند و کمپرسور را برای این‌که بتواند دمای گزینه نیاز کابین سردخانه را تأمین کند به کار میاندازد. زیرا این قطعه مهم اساس کمپرسور به شکل سری بسته می‌شود در نتیجه هنگامی که حرارت موتور در فریزر ارتقاء مییابد، ارتفاع صفحه بی متال در آن ارتقاء مییابد و این ارتقاء ارتفاع باعث انقطاع شدن ارتباط موتور و رله و جریان برق در مدار دستگاه میشود. در این شکل دوباره ترموستات وارد کار میشود. ترموستات در یخچال کدام قطعه است؟ البته در سطح آخری تولید به منظور افزایش استحکام، عملیات حرارتی نیز بر روی آن انجام می شود. زمانی که دمای داخل گوشه و کنار سردخانه به میزان گزینه نظر رسید، ترموستات در صورتی که به درستی فعالیت کند، امر توقف عملیات را برای کمپرسور صادر میکند. در زمان عیبیابی یخچال به جهت شناسایی این قطعه بایستی صورت ظاهری آن را در حیث داشته باشید. برای اشخاصی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استفاده از پیستون راست ، شما احتمال دارد می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.