چه زمانی برای تعویض سوتین مناسب است؟

این مهم است که به طور منظم خود را جایگزین کنید سوتین تا اطمینان حاصل شود که آنها همچنان به ارائه پشتیبانی و راحتی مورد نیاز شما ادامه می دهند. در اینجا برخی از نشانه ها وجود دارد که نشان می دهد ممکن است زمان آن رسیده است که خود را تغییر دهید سینه بند:
بند خیلی گشاد یا خیلی تنگ است: اگر بند سوتین شما خیلی شل باشد، پشتیبانی مورد نیاز شما را فراهم نمی کند و اگر خیلی تنگ باشد، ممکن است ناراحت کننده باشد. یک بند سوتین مناسب باید محکم باشد، اما نه خیلی تنگ یا خیلی شل.
فنجان ها خیلی کوچک یا خیلی بزرگ هستند: اگر فنجان های سوتین شما خیلی کوچک باشد، ممکن است دچار ریزش یا برآمدگی شوید، و اگر خیلی بزرگ باشند، ممکن است پشتیبانی لازم را دریافت نکنید. یک سینه بند مناسب باید تمام سینه شما را بدون سرریز یا خالی بپوشاند.
بند ها کشیده شده یا می افتند: اگر بند های سوتین شما کشیده شده یا از روی شانه های شما می افتد، وقت آن رسیده است که سوتین خود را تعویض کنید.
سیم زیرین در حال فرورفتن یا فرورفتن است: اگر سیم زیر سوتین شما در پوست شما فرو می‌رود، نشانه آن است که سینه‌بند شما دیگر تکیه‌گاه مورد نیاز شما را تامین نمی‌کند و زمان تعویض آن فرا رسیده است.
سینه بند حالت یا حالت ارتجاعی خود را از دست داده است: با گذشت زمان، سوتین ها می توانند شکل و قابلیت ارتجاعی خود را از دست بدهند که می تواند منجر به عدم حمایت و راحتی شود.
شما مدت‌هاست که سینه‌بند را داشته‌اید: حتی اگر به نظر می‌رسد که سینه‌بند شما هنوز وضعیت خوبی دارد، بهتر است آن را پس از حدود 6 تا 12 ماه استفاده منظم تعویض کنید. این به این دلیل است که کش و پارچه سوتین می تواند به مرور زمان خراب شود، حتی با مراقبت و شستشوی مناسب.