چگونه می توان پیشرفت کودک خود را در طول یادگیری مجازی اندازه گیری کرد

آموزش مجازی از بسیاری جهات تغییر دهنده بازی بوده است. همچنین متفاوت بوده است ، از این نظر که به جای یک فضای کلاس فیزیکی رقابتی که دانش آموز بتواند به درستی مورد بررسی قرار گیرد ، استانداردهای عملکرد و پیشرفت نقشه برداری تغییر کرده است.

اما ، وقتی کودکی در دوران جوانه زدن خود است ، زمانی که یادگیری واقعاً مهم است ، آیا فرزند شما واقعاً در حال پیشرفت است چگونه ارزیابی می کنید؟ در حالی که بچه ها ممکن است هنوز تحت آزمون و پروژه قرار بگیرند ، اما روشهای خلاقانه تری برای مشاهده اینکه آیا فرزند شما واقعاً از کلاسهای مجازی بهره می برد وجود دارد.

در اینجا چند روش برای آزمون مهارت یادگیری کودک در محیط مجازی وجود دارد: