چیزهای کوچکی که عاشقانه را هنگام زندگی در یک خانواده مشترک زنده نگه می دارند

اگر به تازگی ازدواج کرده اید ، طبیعتاً می خواهید تنها وقت خود را با شریک زندگی خود سپری کنید. اما هرچه زمان می گذرد ، بحث های خانوادگی یا مشاجرات سنگین زندگی عاشقانه شما را جلب می کند. و اگر در یک خانواده مشترک زندگی می کنید ، احساس خواهید کرد که عاشقانه مرده است. اما نمی توانید اجازه دهید این اتفاق برای رابطه شما بیفتد. بنابراین ما به شما روش هایی می دهیم که می توانید عاشقانه را حتی در زندگی مشترک در یک خانواده مشترک زنده نگه دارید.