کاربرد کود سولفات پتاسیم در کشاورزی و باغداری – فروشگاه آنلاین قرنفیل

سبزی هایی مثل گوجه فرنگی ، اسفناج ، کاهو و کرفس به مقدار زیادی به سولفات پتاسیم نیاز دارند. در جدول ذیل به جهت اشکال کشتها نحوه و میزان مصرف سولفات پتاسیم فرمولایف درج شده است. این کود قابلیت مصرف به جهت اشکال کشتهای زراعی و باغی را دارا است. اما همین 2 خصوصیت به شدت بر بر روی ارزش کل شده ی همین متاع موثر است. گیاهی که اهمیت کمبود پتاسیم روبرو است، برگ های انتهایی اش زرد رنگ شده و از لبه ها شروع به خشک شدن می­کنند، زیرا مواد غذایی به طورکامل به آنان نمی رسد. از سوییدر بالاترین تراز تیمارها (100 کیلوگرم کود پتاسیم (K100) و 40 لیتر اسید هیومیک (H40)) بالاترین مقدار وزن تر وخشک در واحد مترمربع در برداشت اول ودوم تولیدگردید. تجزیه موادسازنده غذایی ماکرو در گیاه نشان اعطا کرد که تیمارهای اعمال شده بر مقادیر فسفر ونیتروژن جذب شده اثر گذاری معنا دار نداشت اما مقدار پتاسیم در تیمار H40×K100 از سایر تیمارها بالاتر بود. مقدار اسانس به دست آمده در دو تیمار (H20×K100) و (H40×K100) از سایر تیمارها بخش اعظم وبا سایر سطح ها تیماری اختلاف معنا دار نشان داد. از دیگر تاثیرات همین ماده بر گیاهان می اقتدار به ارتقاء مقاوت گیاه به شوری و خشکی خاک اشاره کرد علاوه بر آن مقاومت نسبت به بیماری و آفات و خوابیدگی غلات از دیگر تاثیرات اساسی این ماده می باشد. پس بهترین روزگار مصرف آن قبل از کشت محصولات است. گیاهان تیره غلات چیزی در حدود 100 گرم پتاسیم از خاک می توانند جذب کنند و همین عنصر اثرات مطلوبی در ثبات گیاه، تلقیح بهتر، افزایش مقاومت در برابر بیماری و آفات و رویش و نمو این مدل گیاهان می شود. هر چند در مملکت ما به جهت تامین سولفات پتاسیم خالص گزینه نیاز کشاورزان، سولفات پتاسیم صنعتی را خالص سازی می کنند. سولفات پتاسیم معمولا از واکنش کلرید پتاسیم اهمیت اسید سولفوریک ساخت می شود ولی در کشور ایران برای تامین سولفات پتاسیم خالص آیتم نیاز کشاورزان، سولفات پتاسیم صنعتی را خالص سازی می کنند. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه سولفات پتاسیم خوراکی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.