کارشناس زبان بدن رابطه رانا داگوباتی و میهیکا باجاج را رمزگشایی می کند

در قلمرو زوج های قدرت، رانا داگوباتی و میهیکا باجاج بدون شک برجسته است و با جذابیت انکارناپذیر و حضور گیرا، قلب و توجه هواداران خود را به خود جلب کرده است. آنها پیوند عمیقی دارند که تحسین برانگیز و زیبا است. ما تصویری از این زوج ستاره جنوب هند را به متخصص معروف زبان بدن Pandit Jagannath Guruji نشان دادیم و او چیزهای جالبی در مورد این دو نفر داشت. در ادامه بخوانید:

d245b7958b8193795e938b59f67bb736

عشق محافظ رعنا به میهیکا
«همانطور که رعنا داگوباتی را در عکس مشاهده می‌کنید، مشخص می‌شود که او فقط میهیکا را در آغوش نمی‌گیرد، بلکه او را در آغوشی محافظ می‌پوشاند. قرار دادن ملایم و محکم دست او در اطراف او نشان دهنده تمایل ذاتی او برای محافظت و مراقبت از همسر محبوبش است.
«علاوه بر این، حالت چهره رعنا، که با طبیعت دوست داشتنی و دوست داشتنی او مشخص می شود، نشان دهنده عشق، مراقبت و اعتماد بی اندازه ای است که او به میهیکا دارد. گوروجی فاش کرد که آشکار است که ارادت او به او حد و مرزی ندارد.
ارتباط آرام و آسانی بین رعنا و میهیکا وجود دارد
«کسی نمی تواند متوجه سهولت رانا داگوباتی در نگه داشتن Miheeka نشود، که گواهی بر راحتی و آشنایی آنها است. پیوند ناگفته آنها محسوس است و نزدیکی فیزیکی آنها گویای ارتباط قوی آنهاست.»
«حالت آرام و موضع مطمئن رعنا نشان دهنده سطح آرامشی است که او در حضور میهیکا احساس می کند و در نتیجه استحکام رابطه آنها را تقویت می کند. اتحادیه آنها بر پایه اعتماد، همراهی و حمایت تسلیم ناپذیر بنا شده است.»
حضور میهیکا باعث آرامش رابطه می شود
«با توجه به میهیکا باجاج، حالت چهره او منعکس کننده حس آرامش، امنیت و شادی خالص ناشی از ازدواج او با رعنا است. بدیهی است که او در رابطه آنها آرامش پیدا می کند، زیرا چهره آرام او احساس رضایت عمیقی را می دهد. میهیکا با محبت گرفتن رعنا با دست راست خود، مشارکت برابر و احترام متقابل آنها را به طور نمادین به نمایش می گذارد.
«نزدیک بودن او در کنار رعنا بیشتر بر حس کامل بودن و با هم بودن آنها تأکید می کند. واضح است که عشق آنها نه تنها پرشور است، بلکه بر پایه یک دوستی عمیق و ارزش‌های مشترک استوار است.»
حالت دوست داشتنی رعنا و میهیکا
«حالت جمعی بدن رانا داگوباتی و میهیکا باجاج به عنوان بازتابی زیبا از محبت عمیق آنها نسبت به یکدیگر است که با تحسین برجسته شده است. نزدیکی فیزیکی آنها گویای عمق ارتباط آنهاست، زیرا در آغوشی پرمهر قرار گرفته اند. هر ژست و بیان یک حس واقعی از تحسین و تحسین را بین این دو به تصویر می کشد.