کاملترین مجموعه آموزش ژیمناستیک

گفتگوی اختصاصی «سرنخ» را با محمد حسینی – پدر کوچکترین اعجوبه ژیمناستیک دنیا- بخوانید. با توجه به اینکه علاقه اصلی من به رشته ژیمناستیک بود و در محله مشیریه تنها یک باشگاه آموزش ژیمناستیک مقدماتی وجود داشت که بعد از مدتها جمع شد.

و یک باشگاه رزمی در محله بازگشایی شد، با حمایتهای پدر و مادر و برادرم بهصورت رسمی و جدی کیک بوکسینگ را بهعنوان ورزش حرفهای شروع کردم اما تمرین من تا جایی پیش رفت که حال و هوای مربیگری در سرم افتاد و دیگر نتوانستم صرفاً بهعنوان یک ورزشکار فعالیت کنم بلکه میخواستم به مربیگری برسم.

من تمرین را با ۵ شاگرد که از اهالی مشیریه بودند آغاز کردم و وقتی نمازگزاران و بسیجیان فعالیتهای ورزشی را ما را دیدند، برخی از آنها کمکم جذب رشته کیکبوکسینگ شدند. این رشته به عنوان یک ورزش قدرتی جهت افزایش آمادگی جسمانی افراد، مجموعه ای از تمرینات هوازی، تمرینات قدرتی، تمرینات با وزنه، تمرینات استقامتی و پاورلیفتینگ است. بچه ها از 14 سالگی به بعد، باخت و برد را درک می کنند و فهم این موضوع برای شان حل می شود.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که برای درک این مسئله حس لامسه و همچنین عضلات درگیر شده و کودک درک بهتری از وسیله مورد نظر خواهد داشت.

آموزش ژیمناستیکاو هنوز درک درستی از این واژهها ندارد یا شاید زمان استفاده مناسب از آن را نمیداد. اگر کمی در رابطه با این روش آموزشی کنجکاو شوید متوجه این مسئله خواهید شد که بسیاری از محققان توسعه این حواس را در سنین 2 تا 6 سالگی بیشتر از هر زمان دیگری میدانند.

بسیاری از افرادی که نسبت به روش مونته سوری آگاهی دارند بر این عقیده اند که کودکان خردسال در طی سالهای عمر خود حواس متفاوتی را تجربه میکنند که هر مرحله از این حواس آمادگی لازم برای دریافت مهارتهای مهم زندگی را در اختیار آنها میگذارد.

یکی از اصلیترین اهداف روش مونته سوری آموزش کودکان با استفاده از حواس پنجگانه است نه اینکه کودکان تنها از طریق شنیدن، خواندن و دیدن آموزش های لازم را دریافت نمایند. اگر بخواهیم به تفاوت کلاسهای مونته سوری با مدارس عادی بپردازیم باید بگوییم که اصلیترین تفاوتهای آن در چگونگی تعلی مهارتهای اجتماعی و تحصیلی است.

تا قبل از این انقلاب 2 نوع مدرسه در ژاپن بود «مدارس هانکو» ویژه ی ساموراییها و «مدارس تراکویا» مخصوص آدمهای عادی . تنها ورود پزشکان و افرادی که می خواهند روی آنها آزمایش انجام شود به این مرکز مجاز است .

مربیان مونته سوری همواره شرایطی را فراهم میآورند و فعالیتهایی را برای کودکان در نظر میگیرند که به صورت انفرادی و همچنین گروهی بتوانند از پس انجام آن برآیند و معلمان تنها نقش راهنما و حمایتگر را برای آنها ایفا میکنند.

بعلاوه، منبوشو تدریس کامل کتب درسی توسط معلمان را اجباری نمی داند. معلمان برای اینکه بتوانند در روش مونته سوری به فعالیت بپردازند باید به فردی صبور، مشاهده گر و همچنین با حوصله تبدیل شوند تا بتوانند در محیطی با انواع مختلفی از کودکان دوام آورند. »

او با اشاره به استعدادهای ورزشی محله میگوید: «استعدادهای زیادی در این محله وجود دارند که باید شناسایی شوند و از آنها بخواهیم خودی نشان بدهند تا بلکه به مراتب بالاتر برسند. بهرغم کمبود امکانات ورزشی در محله مشیریه مانند مجموعههای ورزشی تخصصی، استعدادهای ورزشی بسیاری در این محله وجود دارد.

بیش از ۱۲ گواهینامه بینالمللی و ۲۰ لوح سپاس و عنوانهای متعدد قهرمانی در کارنامه ورزشی خود دارد و حالا با وجود سن کم ۵ سال است که مربی سبک کیکبوکسینگ IMAO و دفاع شخصی است.

آموزش عالی ژیمناستیک

او یکی از دلایل استقبال نوجوانان محله مشیریه برای حضور در کلاسهایش را، اختلاف سنی کم خود و شاگردانش میداند و میافزاید: «با توجه به اینکه بهعنوان یک مربی سن کمی دارم توانستهام به خوبی با شاگردانم ارتباط بگیرم و پا به پای آنها تمرین کنم.

آنها باید چگونگی یادگیری کودکان و همچنین روشهای استفاده از ابزارها را در کودکان را مورد بررسی قرار دهند و به آنها کمک کنند تا فعالیتهای آزاد خود و کار با گروه، مهارتهای اجتماعی، انضباط، اصول آزاد منشی و حل تعارضات شخصی را تمرین کنند.

در همان سال ۹۳ باشگاه توانگر را از صفر تا صد راهاندازی کردم و شروع کار من با یک کلاس بود که با مرور زمان تعداد کلاسها به ۴ سئانس در هفته رسید.

حالا دیگر شاگردانم به محله مشیریه محدود نمیشوند بلکه از نقاط مختلفی به منطقه ۱۵ میآیند تا در باشگاه توانگر هنرهای رزمی را فرا بگیرند. در حال حاضر باشگاه توانگر ۴ شعبه در تهران دارد.

شعبه ۳ در پیروزی و شعبه ۴ در محله باغ آذری فعال است.

یک شعبه در مجموعه ورزشی شهدای مشیریه، شعبه ۲ که بهزودی قرار است در محله رضویه راهاندازی شود. سارا جعفرزاده: «محمدرضا اصلانی»، مربی کیکبوکسینگ و دفاع شخصی ساکن محله مشیریه است.