کاهش وزن: ابتدا کجا وزن کم می کنید؟

پاسخ این س forال برای زن و مرد متفاوت است. زمینه های مختلف نگرانی هر دو جنسیت است. آنها متفاوت وزن می گیرند ، از این رو وزن آنها متفاوت است. مردان بیشتر نگران تجمع چربی در اطراف شکم خود هستند ، در حالی که برای خانم ها باسن و ران قابل توجه است. در بیشتر موارد ، اولین مکانی که روی آن چربی می گذارید به طور کلی آخرین مکانی است که از آن دور می شود. مانند اینکه اگر اخیراً متوجه افزایش وزن در اطراف باسن خود شده اید ، پس از شروع ورزش و تغذیه سالم ، ابتدا این قسمت از آن قسمت از دست خواهید داد.