کاهش وزن: بهترین راه برای داشتن برنج

این تیم 38 نوع مختلف برنج را آزمایش کرد و چندین دستور العمل را آزمایش کرد تا راهی پیدا کند که به آنها کمک کند میزان کالری آن را کاهش دهند. دستورالعملی که به نظر می رسید مفید همان دستورالعملی بود که آنها از چربی و یخچال استفاده می کردند.

واحد گلوکز موجود در برنج آب پز گرم ، ساختار شل دارد ، اما وقتی برنج سرد می شود ، مولکول ها به پیوندهایی مقاوم در برابر هضم می رسند. اکنون جدا از کاهش میزان کالری ، پخت برنج به این روش به تغذیه باکتری های خوب سیستم نیز کمک می کند.

بنابراین اگر عاشق برنج هستید ، نیازی به قطع آن از رژیم غذایی نیست. فقط آن را هوشمندانه بپزید …