کلماتی که در سال 2020 گرایش پیدا کردند

کلماتی که مردم در اینترنت جستجو می کنند نه تنها در مورد آنچه در اطراف ما در جهان اتفاق می افتد فاش می کنند ، بلکه همچنین بیشترین اهمیت را برای مردم نشان می دهند. سال 2020 برای بسیاری از ما سرشار از شرایط بی سابقه و دشوار است. برای جمع بندی چگونگی شکل گیری جهان در سال جاری ، در اینجا برخی کلمات را جمع آوری کرده ایم که در سال 2020 رواج داشته اند. ادامه مطلب را بخوانید!