گوش برجسته چیست؟

دلایل جراحی پلاستیک گوش (اتوپلاستی) چیست؟ ممکن است شما نیز در اطراف خویش اشخاصی را چشم باشید که گوش های پررنگ ای داشته باشند. لینک و پیوند غضروف در جراحی اتوپلاستی: در مورد ها نادری ممکن میباشد از بانک غضروفی بقیه نقاط تن مانند: غضروف های در میان دنده ای به جهت تصحیح فرم و موقعیت گوش در بیمار، استفاده نمود. همین فعالیت مهم نصب آتل گوش انجام می شود و فرم گوش به مرور زمان اصلاح میشود. هر گونه جراحی گوش (جراحی زیبایی گوش) به منظور اصلاح برجستگی باید آنگاه از این روزگار شکل گیرد. یکی از عیوب گوش برجستگی آن میباشد که به کمک اتوپلاستی درمان می شود. پرده گوش به میزان یک سکه قریه سنتی می باشد ، و ترازو آن در یک نوباوه نو متولد شده و یک فرد بزرگسال ، هیچ فرقی ندارد. کلیدی بخیه گوش شرایط نرمال پیدا می نماید و آن گاه از جوش تناول کردن جراحت در به عبارتی شرایط باقی می ماند. اتوپلاستی یا این که جراحی زیبایی گوش ، روشی میباشد که در آن سایز و حالت گوش ها تغییر‌و تحول می یابد. در نتیجه انجام این فعالیت جراحی کودکان بوسیله عزیزان و اطرافیان خود مسخره نمیشوند . گهگاه اوقات جراحی گوش، مهم چند بخیه مستمر انجام می شود که گوش ها را به سر نزدیک می کند. اتوپلاستی که گهگاه به برهان رهایی از آیتم تمسخر قرار گرفتن انجام می شود، می تواند تاثیرات روانشناختی لطف از حیث بالا بردن مرحله اعتماد به نفس را در فرد هزینه جراحی گوش پر رنگ چقدر است تولید نماید. در برخی موارد، از دنده ها غضروف برداشته می شود تا به غضروف گوش لینک و پیوند بزنند تا بزرگتر شده و شکل طبیعی به خویش بگیرد. در‌حالتی که دچار آسیبی شده اید که در شکل گوش های شما تاثیر نهاده است. به تیتر مثال در پشت گوش بعضا اشخاص پوست مازاد وجود دارااست یا این که غضروف گوش به صورت نامتعارف پرورش کرده است. همین فعالیت می تواند آن‌گاه از این‌که گوش ها به حداکثر پرورش خویش رسیدند، به این معنی که حدود 5- 6 سالگی انجام شود. بتواند به خوبی همکاری کرده و از اوامر دکتر پیروی کند.