یونان در مناطق شمالی قفل برقرار می کند ، پروازها را به حالت تعلیق در می آورد

آتن: استلیوس پتاساس ، سخنگوی دولت ، روز دوشنبه گفت: یونان در مناطق تسالونیکی و سرس در شمال قفل دو هفته ای اعمال می کند تا جلوی تجدید قوا در پرونده های Covid-19 را بگیرد.
این کشور موارد کمتری از ویروس کرونا را نسبت به اروپا گزارش کرده است ، اما از اوایل ماه اکتبر شاهد افزایش قابل توجهی در عفونت ها بوده است.
آخرین اقدامات شامل تعلیق پروازها به و از تسالونیکی در طی دو هفته است که از روز سه شنبه همراه با گسترش قانون منع رفت و آمد شبانه برای حرکت و تعطیلی رستوران ها و بارها در پرجمعیت ترین مناطق اجرا می شود. کشور به مدت یک ماه
یونان روز یکشنبه 1767 عفونت جدید را ثبت کرده است که از ماه فوریه تعداد کل موارد در این کشور تاکنون به 40929 نفر رسیده است. این کشور 635 مورد مربوط به مرگ را ثبت کرده است.