یونان: سیل اتومبیل ها را به دریا می کشد ، مردم را به پشت بام می فرستد

آتن سیل شدید در جزیره یونان از کرت به جاده ها آسیب رساند ، صدها خانه را آب گرفت و جاروب کرد ماشین ها در میان بارش مداوم باران به دریا وارد شوید.
مقامات روز سه شنبه گفتند که بیشترین خسارت در شرق پایتخت جزیره رخ داده است ، ایراکلیو، که در شهرهای کوچک و روستاهایی که مدارس بسته شده اند و به ساکنان توصیه شده است که در خانه بمانند.
در مناطق آسیب دیده ، برخی از ساکنان در حالی که آب گل آلود در شهرها نفوذ کرده و ماشین ها و بقایا را به خود می کشیدند ، به پشت بام خانه های خود پناه می بردند.
در کمتر از یک ماه سومین بار بود که این منطقه تحت تأثیر سیل قرار می گرفت. پیش بینی می شود بارندگی شدید تا روز پنجشنبه ادامه داشته باشد.
هیچ مصدومیتی گزارش نشده است ، اما مقامات دولت منطقه گفتند که شبکه جاده ای این جزیره ، همراه با خانه ها و مشاغل ، آسیب دیده است و بسیاری از آنها به دلیل قفل در سراسر کشور از روز شنبه مسدود شده اند.