یونان Covid-19 را در بین دو راس گوساله یافت: یک مقام وزارت

آتن: روز جمعه یک مقام وزارت کشاورزی گفت که مقامات یونانی Covid-19 را در دو مزارع در شمال یونان در راسو پیدا کردند.
این مقام اظهار داشت که سویه Covid-19 در این گوشت جهش پیدا نکرده و افزود 2500 راسو در یک مزرعه در شمال منطقه کوزانی از بین می روند.
این کشف چند روز پس از کشف مقامات دانمارکی برای از بین بردن کل جمعیت 17 میلیون راسوی دانمارک پس از کشف ویروس مختلف کرونا ویروس در حیوانات صورت گرفت.
مقام وزارت کشاورزی به رویترز گفت: “ویروس کرونا در دو مزارع در شمال یونان در راسو شناسایی شده است.”
این مقام مسئول گفت: پرورش دهنده در مزرعه نیز به ویروس کرونا مبتلا شده بود و آزمایشات روی کارگران در حال انجام بود.
تجارت خز یک صنعت محلی مهم در کوزانی و نزدیک کاستوریا است ، جایی که مزرعه دوم در آن واقع شده است. جمعیت راسوها در یونان صدها هزار نفر تخمین زده می شود.