یونیت یا پاورپک هیدرولیک چیست؟

سایز شیرآلات مهم دقت به حجم سیال عبوری از آنها گزینش میشود. ابتدا باید نوع، سایز و تعداد عملگرها ( جک و هیدروموتور) به وسیله مشتری مشخص و معلوم شود. به طور کلی، شما می بایست اقتدار حرکت و شتاب حرکت عملگرها و اکچویتورها و همچنین، تعداد آنها (جک و هیدروموتور) را در آغاز بدست بیاورید. شتاب حرکت، اقتدار حرکت و ترتیب حرکتی آن گزینش شود. کلیدهای فشار می­توانند برای تهیه و تنظیم فشار جمع­ کننده استفاده شوند و یک سیستم تحلیل می­تواند وقتی که فشار فراوان قلیل می­شود، به اپراتورها هشدار دهد و خطر خرابی یونیت قدرت را گوشزد کند. منحنی گشتاور به سرعت موتور الکتریکی سوای درنظرگرفتن گنجایش قدرت تقریباً یکسان باقی مانده و طبق معمول اساسی شتاب بار تمام البته پایین نقطه ناکامی ران می­شود تا خطر توقف را کمتر دهد. ولی مشکلات ناشی از عدم رجوع خطوط نشتی به پمپ را نیز باید در لحاظ گرفت و لذا می قدرت از یک پمپ جانبی جهت برگرداندن روغن از تحت مخزن به درون آن استعمال نمود. در پایین شرح مختصری از اجزای یونیت هیدرولیک دادهایم. در بخش اعظمی از سیستم ها استعمال از صافی اهمیت ظرفیت عبور جریان تا چهار برابر ظرفیت پمپ مطلوب می باشد. به کار گیری از این دسته بلوکه ها در مدارهایی که محدویت جا به جهت کارگزاری شیرها وجود دارد مرسوم است. صدور پیشفاکتور و ارائه قیمت نخستین یونیت هیدرولیک نسبتاً حساس این داده ها امکانپذبر است. به شما توصیه می کنیم برای طراحی اولیه، درایت از قطعات ساخت و اجرای یونیت هیدرولیک، اخذ پیشفاکتور فنی و مالی اهمیت کارشناسان ما در گروه هیدشاپ تماس تلفنی مستقیم بگیرید و سفارش خویش را ثبت کنید. پس از دریافت توصیه تولید از سوی مشتری، کار ساخت و اسمبل آغاز میشود. وظیفه اهمیت تانک، محافظت از سیال هیدرولیک است. در تیم هیدشاپ ما تلاش کردهایم تنوع یونیتها را بر اساس قدرت الکتروموتور و پمپ هیدرولیک متصل به آن و همچنین، مارک تولید کننده اصلی قطعات آن تقسیمبندی کنیم. برای ادراک خوب تر قاعده­های عملکردی و ویژگی­های طراحی در یک یونیت، ممکن میباشد اعتنا به اجزای مهم یک جور استاندارد به کارگیری شده در سیستم­های هیدرولیکی صنعتی اثر گذار باشد. برای توانهای تا 3kW از موتور الکتریکی تکفاز و سهفاز AC و برای توانهای بیش از 3kW از موتورهای سهفاز AC استفاده میشود. همین مزیت به دوری از بروز کاویتاسیون کمک می کند. پس اساسی این مقدمه؛ زمانی موتور (الکتریکی یا این که احتراقی) یونیت هیدرولیک واضح می شود سیال هیدرولیک (روغن هیدرولیک) بوسیله پمپ هیدرولیک در سیستم به یونیت و جک هیدرولیک جریان میافتد. به عنوان یک قاعده کلی، مقدار نامی قدرت برای یک موتور دیزلی یا این که گازوئیلی به کار گیری شده مهم یک یونیت توان هیدرولیکی (پاورپک) باید دست کم دوبرابر یک موتور الکتریکی مناسب برای به عبارتی سیستم باشد.