1-پیستون شکافدار T شکل بامقطع بیضی

پیستون حیاتی اهمیت میله پیستونی بزرگی هست که از پایینبه سمت پیستون منتقل می شود و در واقع یک پیستون دارای قطر کوچکتر است. شکاف گژن پین سوراخی سرتاسری هست که در دو طرف جانبی سر پیستون امتداد دارد. در بر روی پیستون سوراخی برای قرار گرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است. همین پیستون ها به جهت موتورهای ریز و موتورسیکلت ها استعمال شده و به دلیل ماهیت عملکرد موتور های دو روزگار ، در معرض بار های شدید مکانیکی و حرارتی قرار می گیرند . پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود ( آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر میباشد ) ، چون فلز سبکی میباشد . روغن کاری کراس اوور نسبت به پیستون تنه مزایایی دارد چون روغن کاری آن منوط به حرارت احتراق نیست: روغن بوسیله ذرات دوده احتراق آلوده نمی شود ، به استدلال گرما شکسته نمی شود و ممکن است روغن نخ نما تر و چسبناک تری داشته باشد. موتورهای دیزلی اهمیت شتاب آهسته ممکن می باشد نیاز به پشتیبانی مازاد به جهت نیروهای جانبی بر روی پیستون داشته باشند. پیستون های این موتور زیاد پهناور اند و اهمیت شتاب متعددی بالا و پایین نمیروند. ولی در وسیلههایی مثل موتور سیکلت های کوچک و خودروهای چمن زنی دیده میشوند. البته موتور سیکلت هارلی داویدسون موتور ۲ سیلندر به شکل v دارد. موتور سیکلت ها عمده فی مابین ۱ تا ۴ سیلندر دارند. ترک ریز فی مابین پیستون و دیواره سیلندر بوسیله رینگ های پیستون ، که در شیارهای بر روی پیستون در منطقه ای معروف به تسمه پیستون قرار می گیرد ، پر می شود. پیستون با مسئولیت آب بندی گاز را دارد و رینگ های پیستون را حمل می کند. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم پیستون ژاپنی هوندا 125 لطفا از برگه ما بخواهید.