19 روش مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی

استعمال از دیوار برشی موجب ارتقاء ظرفیت باربری ثقلی و مقدار سختی میشود. همین فرآیند شامل یافتن مشکل، حذف قسمتهای آسیب چشم و همچنین انتخاب و انجام تعمیرات مناسب جهت ارتقاء قدمت سازه میشود. اصلی افزایش مقدار توشه وارده بر ستون، ممکن می باشد پوشش بتنی بهصورت عمودی و در جهت اعمال توشه از نیز گشوده شود. اگر چه ارتقاء 5 برابری در گنجایش تغییر‌و تحول رخ بتن، تأثیر مهمتر همین الیاف بر مقاومسازی ستون بتنی را متذکر میشود. به این عامل به خواسته ارتقا مقاومت بنا در برابر لرزش های شدید دقت به سختی و استحکام اجزای آن امری لازم میباشد زیرا آن ها می بایست تحمل بارهای غیر منتظره را داشته و دچار تغییر صورت یا این که شکستگی نشوند. دارای به کار گیری از الیاف پلیمری FRP علاوه بر ارتقاء گنجایش برشی ستون میتوان گونه گسیختگی آن را از حالت برشی به خمشی تغییر داد و منجر افزایش شکلپذیری آن شد. درصورتی که دال بتنی بضاعت مقاومت در برابر ممان منفی وارد بر آن را نداشته و میزان آرماتورهای تحتانی به اندازه باشد، ضخامت دال را در وجه فوقانی آن ارتقا میدهیم. بعد فضای فی مابین میلگردها و ستون و روی میلگردها کلیدی پوشش بتنی به ضخامت حدود 10 سانتی متر پوشانده می شود. به کارگیری از مصالح مطلوب بر بر روی تراز پایه به خواسته اتصال مناسب فی مابین بتن دیر باز و جدید. ریز شمع ها علاوه بر آنکه بهعنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر جلوس کرد کار میکند، به ادله تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود خواص مکانیکی خاک (ظرفیت باربری، مقاومتی و رفتاری) خاک اطراف هم می گردد .مراحل اجرای ریز شمع ها به ترتیب حفاری، لوله کوبی، تزریق، تسلیح مقاوم سازی بنا فولادی و نصب میباشد. کامپوزیت ها (مواد مرکب) دسته ای از مواد میباشند که از همان طور که از نامشان بر می آید از اجزای متفاوتی تشکیل یافته اند. زخم های وارده به پایه های پل را می قدرت به دو مدل زخم های متعلق به گسیختگی خمشی مبنا (به علت مقاومت خمشی ناکافی یا این که گنجایش شکل پذیری خمشی ناکافی پایه ستون پل) و آسیب های وابسته به شکست برشی (به برهان گنجایش برشی ناکافی اساس پل) تقسیم بندی کرد. به همین خواسته شناژ بتنی در قالب دال اتصال بین پیهای ستونی و پی تحت دیوار باربر قرارداده میشود. به منظور نگهداری مکانیزم تسلیم تیرها، باید نسبت ارتفاع به ارتفاع تیر پس از تقویت ستون ها بیش از 4 باشد. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد مقاوم سازی اقتصاد به چه معناست اقتصاد دهم لطفا از برگه ما بخواهید.