5 بار دیوهای بالیوود ما را با شرارا ساریس بیدار کرد

به دنبال روش های جدید پوشیدن ساری در این فصل عروسی هستید؟ به جای انتخاب پارچه های سنتی ، می توانید سبک های مختلفی را تجربه کنید و ساری های قبل از پارچه را که راحت و شیک هستند نیز انتخاب کنید! برای سبک بیانیه سازی ، به شارارا ساری روی بیاورید ، روندی که مشهورترین افراد بالیوود آن را دوست دارند. دیوهای زرق و برق دار روش های مختلفی را برای به رخ کشیدن این روند به نمایش گذاشته اند. از آلیا بات تا شیلپا شتی ، پنج ستاره زرق و برق دار را که برای شرارا ساری ساخته اند ، بررسی کنید: