5 بار دیوهای بالیوود مواردی را برای لباس های تلفیقی ساخت

اگر فکر می کنید شیلپا فقط می تواند با ساریس آزمایش کند ، به لطف این لباس مجلسی کیمونویی آبی مایل به آبی که توسط Shilpa ارائه شده است ، ممکن است بخواهید در این فکر تجدید نظر کنید. او با این ایجاد همجوشی که به صورت گاه به گاه و نیمه رسمی درست در سراسر طیف قرار دارد ، گرما را گرم کرد. دیوا ظاهر خود را با یک گردنبند بیانیه و حداقل آرایش به پایان رساند.