6 حقیقتی که نوجوانان باید در مورد بیماری های مقاربتی بدانند

برخی از ویژگی‌های معمول بیماری‌های مقاربتی مانند ترشح غیرمعمول از اندام‌های خصوصی، درد هنگام ادرار، رشد غیرعادی در اطراف بخش خصوصی، بثورات، تاول‌ها و زخم‌ها و ترشحات بدبو را هرگز نباید نادیده گرفت.

سایر علائم STD عبارتند از تب مداوم، گلودرد، لنف متورم و خستگی شدید.

راشب: 6 افسانه در مورد رویاهای خیس از بین رفترا