6 راه برای داشتن پوستی درخشان طبیعی

برای درمان موثر پوست و دستیابی به یک درخشش سالم ، مهم است که بدانید نوع پوست شما چه نوع است. آیا روغنی است ، خشک است یا ترکیبی است؟ این می تواند کمک کند تا درک کنید چه نوع محصولات مراقبت از پوست می تواند متناسب با نوع پوست شما باشد. اگر خشک است ، باید بر روی آبرسانی تمرکز کنید و برای پوست های حساس باید از محصولات خشن دور باشید.