6 راه برای مقابله با منفی بودن محل کار

اعتماد در زندگی شخصی و شغلی نیز جنبه بسیار مهمی دارد. از این رو ، ناظران و افراد بالاتر در محل کار باید یک محیط کار ایمن و سالم ایجاد کنند که همه به یکدیگر اعتماد کنند. در مکانی که صداقت و اعتماد در آن اعمال می شود ، احتمال اینکه هر کارمندی به ندرت خلاف سیاست ها و قوانین شرکت باشد ، بیشتر است. به علاوه ، این یک محیط دوستانه ایجاد می کند که برای تیم و روحیه کار مهم است.