6 علامت محل کار شما محل سمی است

همه مراجعه کنندگان به دفتر روزهای آبی و روزهای ناامید کننده هفته را تجربه می کنند. احساس بی انگیزگی در ادارات کاملاً طبیعی است اما اگر این مسئله مرتباً ادامه داشته باشد و مجبور شوید هر روز در هفته با چالش های اداری روبرو شوید ، این یک نشانه واضح است که محل کار شما سمی است. یک محیط سمی در محل کار ما باعث ایجاد استرس ، اعتماد به نفس و روحیه پایین ، رقابت ناسالم ، منفی و غیره می شود. اینها حتی می توانند به زندگی شخصی شما نیز سر بزنند ، در نتیجه آرامش و ثبات روحی شما از بین می رود. اگر قادر به شناسایی علائم زیر در محل کار سمی هستید ، وقت آن است که به طور قطعی به این مسئله بپردازیم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>