6 لحظه از زندگی واقعی پرنسس دیانا در زندگی قرقره ها بازآفرینی شده است

پرنسس دایانا یا پرنسس خلق یکی از شاخص ترین و کاریزماتیک ترین چهره های عمومی در جهان بود. او نه تنها شخصیتی تحسین برانگیز بود که فراتر از وظایف و تعهدات سلطنتی خود پا را فراتر نهاد ، بلکه نیاز به اعتلای افراد از جوامع محروم را نیز می دید. پرنسس دایانا شناخته شده به دلیل پر کردن شکاف طولانی مدت بین خانواده سلطنتی و مردم عادی ، کسی بود که مردم می توانستند با او ارتباط برقرار کنند و با او ارتباط برقرار کنند.

در حالی که هیچ چیز قابل مقایسه با میراثی نیست که وی از خود به یادگار گذاشته است ، تلاشهای زیادی برای بازگرداندن و بازآفرینی زندگی باشکوه او در دنیای قرقره صورت گرفته است. همانطور که گفته شد ، در اینجا 6 لحظه مثال زدنی واقعی از پرنسس دیانا وجود دارد که در زندگی قرقره بازسازی شده است.