7 روش برای مشغول نگه داشتن بچه ها در خانه (به غیر از اسباب و لوازم)

“مامان ، حوصله ام سر رفته ، آیا می توانم روی iPad بازی کنم؟”

“مامان ، من کاری ندارم ، آیا می توانم تلویزیون تماشا کنم؟”

ما والدین دائماً چنین درخواست هایی را از بچه های خود می شنویم ، خصوصاً وقتی که مشغول انجام کار دیگری هستیم. ما یا با بله اکراه پاسخ می دهیم یا نه. در هر صورت ، ما می بازیم.

در حال حاضر ، همه ما به دلیل شیوع ویروس کرونا در خانه گیر کرده ایم. کودکان در خانه کارهای زیادی ندارند ، بنابراین برای این که خودشان را مشغول کنند به دنبال وسایل می گردند.

و تنها راهی که ما والدین می توانیم در این نبرد گجت پیروز شویم ، درگیر کردن بچه هایمان در سایر فعالیت های مختلف مورد علاقه آنها است.

در اینجا لیستی از هفت فعالیت از این دست آورده شده است که کودکان شما را مشغول و دور از صفحه می کند.