8 کتاب در فهرست نهایی جایزه اورول برای داستان های سیاسی 2023 قرار گرفتند

«پس از سافو» اثر سلبی وین شوارتز

«از ایتالیا دهه 1880 و زندگی شاعر لینا پولتی، به ویرجینیا وولف در دهه 1920، این مجموعه ای از صداهای زنان – فمینیست ها، هنرمندان، نویسندگان، لزبین ها- است که همگی می جنگند تا بتوانند زندگی خود را در یک جهان سپری کنند. توسط مردان،” داوران در مورد این کتاب گفتند. «پس از سافو» نیز در فهرست طولانی جایزه بوکر 2022 قرار گرفت.