Arcturus بروز این دو علامت را افزایش می دهد

Arcturus بروز این دو علامت را افزایش می دهد

تب، که همیشه یکی از علائم کلاسیک COVID باقی مانده است، در مورد این نوع جدید یک درجه بالاتر است. درجات بالاتر تب در بیمارانی که این بار آلوده شده اند دیده می شود.

چشم صورتی یا ورم ملتحمه یکی دیگر از علائم کووید است که این روزها به طور معمول دیده می شود. کارشناسان می گویند این امر به ویژه در کودکان دیده می شود.

«در 2 روز گذشته، پس از 6 ماه فاصله، یک بار دیگر شروع به دریافت موارد کووید کودکان کرده‌ایم! به نظر می رسد یک فنوتیپ نوزادی در حال ظهور است – نوزادان تحت درمان با تب بالا، سرماخوردگی و سرفه، و ملتحمه ملتحمه خارش دار غیر چرکی با چشم های چسبنده، که در امواج قبلی دیده نمی شود.» تورم، تحریک، خارش و ترشح از علائم معمول ورم ملتحمه هستند.

راCOVID XBB 1.16، با نام مستعار Arcturus، سریعتر از گونه های اجدادی خود منتشر می شود: بیشتر بدانیدرا