COVID XBB 1.16، با نام مستعار Arcturus، سریعتر از انواع اجدادی خود در حال گسترش است: بیشتر بدانید

چندین متخصص بهداشت گفته اند که نوع فرعی XBB 1.16 خطر شدتی ندارد که در طول موج دلتا عفونت کووید مشاهده شد. برخی دیگر نیز گزارش‌های مربوط به موج جدید عفونت را تکذیب می‌کنند.

طبق داده های WHO، در 27 مارس، در مجموع 712 توالی XBB 1.16 در 21 کشور یافت شد.

آژانس بهداشت سازمان ملل گفت: “با این حال، تاکنون گزارش ها افزایش بستری شدن، بستری شدن در ICU یا مرگ ناشی از XBB.1.16 را نشان نمی دهد. علاوه بر این، در حال حاضر هیچ مطالعه آزمایشگاهی گزارشی در مورد نشانگرهای شدت بیماری برای XBB.1.16 وجود ندارد.” .

با این حال، کارشناسان بهداشت نسبت به عفونت هشدار داده اند و از مردم خواسته اند که ایمن بمانند و اقدامات ضد کووید را دنبال کنند.