COVID XBB 1.16 یک علامت جدید دارد که همه درباره آن صحبت می کنند، بدانید که چیست

چند روز قبل از ماریا ون کرخو، رهبر فنی سازمان جهانی بهداشت COVID-19، گفت که نوع جدید XBB 1.16 “یکی است که باید مراقب آن بود”. وی همچنین گفت که این ویروس نیاز به نظارت دقیق دارد.

او گفت: “ما در مورد احتمال شدیدتر شدن ویروس بسیار نگران هستیم.”

سرعت گسترش XBB 1.16 در سراسر هند جای نگرانی است. دکتر واشیشتا در توییتی نوشت: “XBB.1.16 موفق شد پس از وقفه ای بیش از 6 ماه، یک موج جدید و قابل توجه در هند ایجاد کند. شاهکاری که حتی BA.5، BQ.1 و XBB.1.5 نتوانستند به آن دست یابند!”

در توییت دیگری از این متخصص آمده است: “XBB.1.16 قطعاً نوع بیماریزاتری نسبت به سایر فرزندان Omicron نیست. این نوع هنوز در حال تکامل است و تعداد کمی جهش دیگر اضافه می شود. اما همه جهش های جدید برای ویروس مفید نیستند.”

راعلائم کرونا: علائم غیرمعمولی که با علائم کلاسیک متفاوت استرا