#ETimesSuaveMen: چگونه بلیزرتان را با شلوار ست کنید

بلیزر یک قطعه اساسی در کمد لباس هر مرد است. برخلاف کت و شلوارهایی که با شلوارهای متناسب و هماهنگ تهیه می شوند ، بلیزرها تک قطعه هستند که شخص باید به تنهایی آنها را سبک کند. آنها به شما امکان می دهند رنگ ها و الگوهای بیشتری را تجربه کنید. برای مرتب سازی برای شما ، ما بهترین روش هایی را که می توانید برای ترکیب برنده جدا کنید ، ذکر کرده ایم: