Gangu bai با نام مستعار Saloni Daini هنگام قفل شدن 22 کیلو وزن کم کرد: این داستان تحول او است

سالونی در مورد سفر خود صحبت کرد ، “وقتی من در استاندارد اول بودم ، قرار نبود که کار کنم و کمدی کار کنم. اما ناگهان ، Chhote Miyan در آن لحظه بالا آمد. بسیار تعجب آور بود و فهمیدم که این چیزی است که که این بهترین قسمت در زندگی من بوده است و هرگز نمی توانم آن را ترک کنم. “

وی گفت مشهور بودن در سنین جوانی باعث آگاهی وی درباره تصویرش در شبکه های اجتماعی شد. “من آن شخصی هستم که قبل از ارسال هر چیزی زیاد فکر می کنم. من فکر می کنم اگر از این زاویه یا آن زاویه خوب به نظر بیایم. همچنین نظرات متنفرانه درباره وزنم زیاد دریافت می کنم ، اما اکنون می خواهم آن را تغییر دهم و در هنگام ارسال در شبکه های اجتماعی زیاد فکر نکنید “،.