Kangana Ranaut فقط روش جدیدی برای پوشیدن ساری با کلاه و شال هیماچالی به ما نشان داد

او ملکه بالیوود و همچنین مورد علاقه پلیس مد کشور است. Kangana Ranaut بازیگر بالیوود هرگز سنگ اندازی نمی کند تا یک بیانیه مد را ارائه دهد. افراد نزدیک به او می گویند که سبک او بی دردسر و ذاتی است. خوب ، این لباس طلسم با لباس کامل برای عروسی صمیمی برادرش در راجستان آن را ثابت کرد. از پوشیدن انتخابی ترین ساری ها گرفته تا با شکوه ترین لهنگاها ، دیوا همه آنها را به رخ کشید. اما او با نگاه به یکی از عملکردهای عروسی پس از برادرش ، ما را بیشتر تحت تأثیر قرار داد. کانگانا نمای سنتی ایالت خود ، هیماچال پرادش را به رخ کشید و اینترنت در حال آتش گرفتن است!