Surya Grahan 2023: تاثیر خورشید گرفتگی بر زندگی عاشقانه هر علامت زودیاک

در 20 آوریل 2023، آماده باشید تا اثرات هیبرید کمیاب سوریا گراهان یا خورشید گرفتگی آوریل را بر وضعیت رابطه خود تجربه کنید. تاثیر بسته به علامت زودیاک شما متفاوت خواهد بود. برای برخی، ممکن است این یک موهبت باشد، اما بسیاری ممکن است این فرصت را پیدا کنند که پیوند خود را با عشق خود تقویت کنند. بدون توجه به آنچه برای شما پیش بینی شده است آماده باشید و مثبت بمانید. به پایین بروید تا بدانید شانس زودیاک شما به دلیل خورشید گرفتگی 2023 چه می گوید.

اولین خورشید گرفتگی امسال در سال 2023 در روز پنجشنبه رخ خواهد داد. خورشید گرفتگی هیبریدی نوع نادری از گرفتگی است که در هر قرن تنها چند بار می توان شاهد آن بود. خورشید گرفتگی ترکیبی در 20 آوریل 2023 از چند مکان قابل مشاهده خواهد بود. در سال 2023 در مجموع چهار ماه گرفتگی شامل دو ماه گرفتگی و دو خورشید گرفتگی رخ خواهد داد.

طبق گزارش ها، ماه گرفتگی هیبریدی از غرب استرالیا، تیمور شرقی و شرق اندونزی از ساعت 21:36 به وقت شرقی 19 آوریل تا ساعت 2:59 بامداد قابل مشاهده خواهد بود. Eclipse در هند قابل مشاهده نخواهد بود، اما مردم می توانند به صورت آنلاین شاهد این تجربه منحصر به فرد باشند.