WHO می گوید Covid-19 در اروپا با سرعت بیشتری گسترش می یابد

ژنو: سازمان بهداشت جهانی می گوید “سرعت بیشتری” در سرعت شیوع Covid-19 در اروپا وجود دارد ، که مسئول نیمی از موارد جدید کره زمین گزارش شده هفته گذشته است.
آژانس بهداشتی سازمان ملل در گزارشی هفتگی که اواخر روز سه شنبه منتشر شد ، گفت که کشورهای اروپایی نیز در مقایسه با هفته قبل 46٪ افزایش مرگ و میر را ثبت کرده اند. اگرچه مرگ و میرها در قاره آمریکا نیز افزایش یافت ، اما میزان افزایش در آنجا فقط 2٪ بود.
در اروپا ، فرانسه ، ایتالیا و انگلیس بیشترین موارد جدید را گزارش کردند در حالی که آندورا ، جمهوری چک و بلژیک بالاترین سرانه را گزارش کردند.