Monthly Archives دسامبر 2021

امکانات داخلی این کیوسک ها چیست؟

اما در حقیقت، آنها مثل پوستهيی خالی میمانند که باید با اموال و داراییمان پر شوند و آسایشی دوچندان خصوصاً با بهرهگیری از مزایای هوشمند سازی ساختمان برایمان فراهم کنند. در این مرحله از کار باید انتظارات پایه ای که از انجام این کار دارید را مشخص نمایید...

Read More

جراحی زیبایی سینه؛ روشها و قیمت سال ۱۴۰۰

چه بسا شما برای دریافت معافیت پزشکی ژنیکوماستی اقدام نمایید و موفق نشوید ولی برای بیماری دیگری اقدام نمایید و بتوانید معاف از خدمت شوید...

Read More

هزینهها مقرونبهصرفه و قابل کنترل است

در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت كند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در كمیتهای مركب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر كل محیط زیست و مدیركل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای م...

Read More

کابل HDMI فرق تفاوت بین انواع آن راهنمای خرید بهترین کابل HDMI

همچنین امکان کنترل از راه دور دستگاه منبع ورودی (با استفاده از ریموت کنترل منبع در گیرنده)، از طریق پشتیبانی از ارسال سیگنال IR در LKV388A ، برتری این محصول نسبت به سایر محصولات سری اکستندر کمپانی Lenkeng است...

Read More

سیر سیاه؛ خواص، مقایسه با سیر معمولی، طرز تهیه در منزل

فاصله تهران تا رامسر با خودروی شخصی به راهی که انتخاب میکنید، بستگی دارد و زمانی که برای طی کردن این مسیر نیاز دارید، به میزان ترافیک وابسته است...

Read More