Monthly Archives دسامبر 2021

هزینهها مقرونبهصرفه و قابل کنترل است

در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت كند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در كمیتهای مركب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر كل محیط زیست و مدیركل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای م...

Read More

کابل HDMI فرق تفاوت بین انواع آن راهنمای خرید بهترین کابل HDMI

همچنین امکان کنترل از راه دور دستگاه منبع ورودی (با استفاده از ریموت کنترل منبع در گیرنده)، از طریق پشتیبانی از ارسال سیگنال IR در LKV388A ، برتری این محصول نسبت به سایر محصولات سری اکستندر کمپانی Lenkeng است...

Read More

سیر سیاه؛ خواص، مقایسه با سیر معمولی، طرز تهیه در منزل

فاصله تهران تا رامسر با خودروی شخصی به راهی که انتخاب میکنید، بستگی دارد و زمانی که برای طی کردن این مسیر نیاز دارید، به میزان ترافیک وابسته است...

Read More