Monthly Archives آوریل 2023

بازگشت کودکان اوکراینی: اوکراین 31 کودک را پس از ادعای اخراج از روسیه بازگرداند

کیو: یک گروه بشردوستانه روز شنبه اعلام کرد که بیش از 30 کودک این هفته پس از یک عملیات طولانی برای بازگرداندن آنها از روسیه، جایی که از مناطق اشغالی در طول جنگ برده شده بودند، به خانواده های خود در اوکراین ملحق شدند...
Read More

کلیه دیابتی: 5 علامت در بدن شما که نشانه خطر است

نزدیک نظرات

userthumb