واکسن Sputnik V 92٪ موثر بر Covid-19: موسسه روسیه

HYDERABAD: واکسن Sputnik V برای Covid-19 ، که توسط م Instituteسسه تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا روسیه تولید می شود ، میزان کارآیی 92 درصد را نشان داده است.
در اعلامیه مطبوعاتی گ...
Read More

پاپ فرانسیس عهد کرد که پس از گزارش مک کارریک به سو abuse استفاده جنسی پایان دهد

رم: پاپ فرانسیس متعهد چهارشنبه برای خلاص شدن از کلیسای کاتولیک از سو abuse استفاده جنسی و اقامه نماز به قربانیان کاردینال سابق تئودور مک کاریک، یک روز پس از آنکه واتیکان گزارشی مفصل دربار...

Read More

نشانه های رابطه شما برای همیشه دوام خواهد داشت

جزییات

استفاده کردن